Luis Couso – gjorde succé!

Tävlingsledningen med Peter Fransson i spetsen vill rikta ett STORT tack

Foto: Lars OA Hedlund

till Luis Couso för hans insats i kommentatorsrummet.
Vi känner oss hedrade av att ha en Svensk veteranmästare (SM 2017) och en
så underhållande kommentator.  Alla såg ut att trivas och hade så roligt som
vi hoppades på.
Glädjen fanns helt klart där och vi hoppas att detta kan upprepas nästa år.

Ett stort tack Luis!  Välkommen åter!

Lämna en kommentar